• Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки


  Кожний новий студент для нас – ще одна можливість задовольнити Ваші сьогоднішні освітні потреби та майбутні мрії. Ми підготуємо Вас до кар’єри, побудованої на високому професіоналізмі, творчій насназі, спільних зобов’язаннях та цінностях!


  Ваша кар’єра в Ваших руках!

Чому обирають нас !?

 

Ми навчаємо по європейськи

Застосовуються сучасні європейські методи навчання, новітні інформаційно-комп’ютерні технології, зокрема методики дистанційного навчання, опрацювання наукових словесних і візуальних матеріалів у форматі медіатекстів. Тому європейське навчання для наших студентів – це реальність сьогодення

 

 

Ми передаємо професійний досвід

До складу кафедри входять 10 навчально-наукових лабораторій різного професійного спрямування, де студенти під керівництвом досвідчених викладачів і науковців отримують навички практичної роботи та проводять наукові дослідження

Ми навчаємо бути успішними

Під час навчального процесу значна увага приділяється розвитку креативності студентів, адже успішний фахівець – це ерудована людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло знаходить оригінальні рішення для вирішення тієї чи іншої проблеми

Ми навчаємо критично мислити

Сучасний фахівець повинен навчатися досліджувати реальність із різних точок зору, і, отже, візуалізувати нові можливості та варіанти вибору розв’язання поставлених завдань. Це дає змогу розвивати у майбутнього фахівця критичне мислення, бути допитливим і креативним

 

Наші спеціальності!!!

Бакалавр

Магістр

Теплоенергетика та енергоефективні технології
(спеціальність 144 "Теплоенергетика")

Енергетичний менеджмент
(спеціальність 144 "Теплоенергетика")

Відновлювальні та альтернативні джерела енергії
(спеціальність 144 "Теплоенергетика")

Холодильні техніка та технології
(спеціальність 142 "Енергетичне машинобудування")

Системи штучного клімату та кондиціонування повітря
(спеціальність 142 "Енергетичне машинобудування")

Наші сертифікатні програми

 • Сертифікатна освітня професійна програма
 • Сертифікатна програма 2
 • Сертифікатна програма 3
 • Сертифікатна програма 4
 • Контакты

  Запрошуємо на навчання

  Шановні Абітурієнти, запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями 144 "Теплоенергетика" та 142 "Енергетичне машинобудування" (Холодильні техніка та технології)!

               Спеціальність 144 "Теплоенергетика"

  Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання та компетенції для розробки концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

  Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних задач.

  В результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх енергії, знань та прагнень!

   

  Спеціальність142 "Енергетичне машинобудування" (Холодильні техніка та технології)

                Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні універсальні знання та компетенції для розробки загальних екологічно-дружніх концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях. При цьому наші фахівці завдяки універсальності набутих знань мають змогу однаково кваліфіковано аналізувати як високотемпературну, так і низькотемпературну складові сучасного енергокомплексу.

  Ми не лише передаємо базові та новітні знання і ідеї з «Холодильних техніки та технологій», але й готуємо фахівців до провідних ролей у формуванні та керівництві галуззю і суспільством!

              Як кафедра прикладних наук ми тісно співпрацюємо з вітчизняними та міжнародними спеціалізованими компаніями. Вже на старших курсах студенти починають співпрацювати з цими компаніями, набуваючи практичний досвід, що дозволяє передавати майбутнім фахівцям найсучасніші знання та компетенції. Після проходження практики кращі студенти мають можливість влаштовувтись на високооплачувану роботу по спеціальності та паралельно продовжувати навчання в магістратурі.

   

   

  Сделано в ECHO