Енергетичний менеджмент

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(спеціальність 144 «Теплоенергетика»)

Мета освітньої програми  – підготовка професіоналів, здатних ефективно працювати в енергетиці та інших галузях економіки, здійснювати управління існуючими енергокомплексами та енергоресурсами, розроблювати і впроваджувати новітні високоефективні енергетичні системи.

Енергія є основою економіки – найважливішим фактором у виробництві товарів та послуг.

Тому, очевидно, що, з врахуванням критичної ролі енергетики, основною задачею сьогодення є питання енергетичної безпеки як окремих суб’єктів господарювання, так і держави в цілому.

Ключовими вимогами при цьому є стратегічне управління генерацією енергії, її розподілом та споживанням. Методи управління цими складними задачами визначаються багаточисельними факторами, включаючи прогрес в техніці та технологіях, рівень соціально-економічного розвитку, стан інфраструктури, тощо.

Відповідно, підготовка в рамках освітньої програми дає відповідь нанаступні виклики:

- процеси управління в енергетичному секторі вимагають глибокого комплексного розуміння його технічних, економічних, юридичних та виробничих особливостей. Необхідно вміти враховувати вплив кліматичних, економічних змін, ринкових умов, громадської думки, а також умов державного регулювання підприємницької діяльності.

- управління цим швидкозмінним середовищем потребує інтелектуальних рішень та, відповідно, високоосвічених фахівців, в тому числі, з глибокими знаннями в ІТ-технологіях, здатних проектувати та керувати високоінтелектуальними енергетичними системами з розвиненою інфраструктурою.

В тому числі, випускники вміють:

- планувати та аналізувати енергетичні баланси від виробничих підрозділів до енергетичних систем;

- аналізувати та впроваджувати нові методи економії енергії за рахунок підвищення енергоефективності та використання нетрадиційних джерел енергії

- оптимізувати енергоефективність з врахуванням     її синергетичних властивостей, в першу чергу, екологічної складової.

Випускники мають достатні кваліфікацію та компетенції, щоб працювати в глобальних енергетичних компаніях, інжинірингових та консалтингових фірмах не лише в енергетичній галузі, але і в інших секторах економіки, включаючи розробку концепцій, планування та впровадження інтелектуальних мережевих систем аналізу та енергетичного аудиту, контролю та управління. Наші випускники також плідно працюють в державних та комунальних органах управління та регулювання енергетичного комплексу.

Освітня програма «Енергетичний менеджмент» не лише навчає науковим засадам та практичним методам управління енергетичними системами, висвітлює останні досягнення в цій сфері, але й дозволяє аналізувати проблеми сьогодення та готує студентів до провідних ролей в формуванні майбутнього галузі та суспільства.

Ми готуємо фахівців широкого профілю, що є експертами-професіоналами з управління енергетичним сектором економіки.

Сделано в ECHO