НОВІ ПІДРУЧНИКИ

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки випустила навчальний посібник «Теплохолодотехніка». Автори видання – професори Сергій Василенко, Володимир Павелко, доценти Андрій Форсюк, Максим Масліков, Наталія Іващенко, Світлана Барановська.
У навчальному посібнику викладені основні положення технічної термодинаміки та теорії теплообміну, подані відомості про енергетичні установки та використання холодильних установок і технологій у промисловості.

44500795 340476190037845 3025455790291943424 n

Окрім того вийшов друком рекомендований Вченою радою Національного університету харчових технологій підручник «ПЛОДООВОЧЕСХОВИЩА ПРОЕКТУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, РОЗРАХУНКИ» для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», одним з авторів якого є доцент кафедри Теплоенергетики та холодильної техніки Андрій Форсюк.
У підручнику надана методологія проектування та оптимізації систем охолодження холодильників плодоовочесховищ на основі використання інформації діючих державних та міжнародних норм проектування будівельних конструкцій холодильників-плодоовочесховищ різного призначення, та інформації діючих державних та міжнародних стандартів щодо властивостей продукції та технологічного регламенту її зберігання.

44577922 340477810037683 7015777933545439232 n

Результати Круглого столу "Підготовка кадрів з холодильної техніки та кондиціювання повітря"

9 жовтня 2018 р. на базі кафедри Теплоенергетики та Холодильної Техніки дякуючи представникам таких фірм як: «Ламінар-Україна», «Грін Фрост», «БМСервіс Плюс», «Thermofin», «Danfoss»; відбувся перший круглий стіл «Підготовка кадрів з холодильної техніки та кондиціювання повітря».

У теплій та дружній атмосфері учасники круглого столу обговорили та знайшли точки дотику у таких важливих питаннях як:

 • Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців з холодильної техніки, технології та кондиціювання повітря,
 • Перспективи розвитку та модернізація матеріально-технічної бази кафедри що застосовується для підготовки фахівців з холодильної техніки, технології та кондиціювання повітря,
 • Популяризація спеціалізації «Холодильні Техніка та Технології» та руху «WORLDSKILLSUKRAINE» у компетенції «Холодильна техніка та кондиціювання».

Найпершим реальним вагомим кроком у зрушенні з мертвої точки процесу модернізації навчальної лабораторії «Холодильних Машин та Установок» стало надання фірмами «Ламінар-Україна» та «Грін Фрост» в особах Віктора Акішева та Олега Ковальчука обладнання якого не вистачало для продовження робіт.

Кафедра дякує за спілкування, взаєморозуміння та надану допомогу!!!

DSC 0812

DSC 0815

DSC 0824

DSC 0827

43574652 334624300623034 4408807190886875136 n

43595010 334624307289700 6040153069759496192 o43629511 334624420623022 4406845752337235968 n

ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТОК

Шановні студенти!

Поселення в гуртожиток №1 та №4 буде здійснюватись за наступним графіком: студенти 1 курсу- 28 серпня (поселяються до гуртожитку №1), студенти 2-5 курсів – 31 серпня.

 • Паспорт (при наявності паспорта громадянина України старого зразка (у формі книжечки) прибувають з відміткою в паспорті про зняття з місця реєстрації, студенти які мають паспорт в формі ID-карти повинні мати при собі довідку про зняття з місця реєстрації Ф-13) + дві копії паспорта
 • Обхідний лист про здачу кімнати зав.гуртожитком за минулий навчальний рік (за винятком студентів 1-го курсу)
 • Квитанція про сплату за проживання у гуртожитку на сумму 5200 грн
 • Заповнена* Угода на проживання (у 2-х примірниках) з вклеєними фотокартками розміром 3×4 см та відміткою про проходження медичного огляду (за винятком студентів 1 курсу)
 • Заповнений ордер на поселення в гуртожиток(заповнюють при поселенні).
 • Квитанція про сплату Державного мита за реєстрацію місця проживання.
  4 фотокартки розміром 3×4 см для оформлення перепустки у дирекції та картки обліку особистих речей у завідувача гуртожитком

Гуртожиток №1
Київ, вул. Велика Китаївська 92/98
Тел. 525-71-87
Завідувач – Тихонова Олена Сергіївна

Гуртожиток №4
Київ, проспект Науки 36
Тел. 525-01-70
Завідувач – Шеменюк Наталія Віталіївна
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКІВ НУХТ: Шуліка Володимир (тел. +380 50 787 70 43)
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ №1: Скиба Олександр
(тел. +380 96 843 97 24)
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ №4: Дячинський Андрій
(тел. +380 99 780 12 03 )

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ГУРТОЖИКА:
http://nuft.edu.ua/page/view/rekvizyty-dlya-oplaty

 

http://nniti.nuft.edu.ua/news/poselennya-v-gurtozhytok

Национальный фонд исследований: риски и возможности

4 июля 2018 г. произошло знаковое событие, которого довольно долго ждала научная общественность, — правительство утвердило Положение о Национальном фонде исследований Украины (НФИУ). 

После "запуска" Национального совета по вопросам развития науки и технологий (НСРНТ) в августе 2017 г. это первый реальный шаг в направлении имплементации нового Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности". Научный комитет НСРНТ объявил конкурс в основной орган управления нового фонда — Научный совет, который должен завершиться в сентябре нынешнего года. Предполагается, что уже с 2019 г. НФИУ начнет предоставлять гранты в поддержку научных исследований и разработок. 

По замыслу законодателя, НФИУ должен стать мощным игроком научного ландшафта Украины, который в перспективе на конкурсной основе будет распределять существенную долю всех бюджетных средств, выделяемых государством на научные исследования (начиная с 10–20% и постепенно доводя этот показатель до 40%, согласно рекомендациям Заключительного отчета независимого европейского аудита национальной системы исследований и инноваций Украины, проводившегося в 2017 г. панелью европейских экспертов программы "Горизонт 2020"). 

Здесь читатель может спросить: действительно ли все так безоблачно и остается только дождаться начала работы Фонда? Как известно, дьявол кроется в деталях, и некоторые из этих деталей могут оказаться решающими, когда речь идет о том, оправдает ли НФИУ ожидания и украинских ученых, и правительства, — а планка ожиданий стоит очень высоко. Цель этого текста — очертить перечень таких болезненных деталей, надеясь, что правительство примет соответствующие взвешенные и эффективные решения.

На НФИУ возлагается весьма широкий спектр направлений грантовой поддержки — от фундаментальных исследований до прикладных разработок, от индивидуальных грантов до целевых программ и ключевых лабораторий, от инфраструктурных проектов до популяризации науки и привлечения учащейся молодежи к научной деятельности. Именно принимая во внимание такой масштаб создаваемого фонда, законодатель определил, что НФИУ должен быть "главным распорядителем бюджетных средств", т.е. должен непосредственно принадлежать к сфере управления Кабмина, а не работать в рамках какого-то из министерств или ведомств. Кроме этого, данный статус много значит для обеспечения ведомственной независимости будущего Фонда, — а без такой независимости он не сможет выполнять задачи, предусмотренные Законом. 

Остро стоит также вопрос финансирования НФИУ. Понятно, что объем средств, которые будет распределять Фонд, должен быть значительным, — иначе он станет только декоративным проектом, не способным ничего реально изменить. Украинская наука крайне нуждается в дополнительных финансовых вливаниях, которые были бы эффективно использованы, и, исходя из мировой практики, здесь сложно придумать что-то более эффективное, чем независимый фонд, распределяющий средства на конкурсной основе, с привлечением международных экспертов. В Заключительном отчете независимого европейского аудита национальной системы исследований и инноваций Украины европейские эксперты настойчиво рекомендовали правительству "мобилизовать из государственного бюджета дополнительные средства в поддержку деятельности НФИ", подчеркивая, что "Национальный фонд исследований должен стать мощным кормчим изменений и учреждением, которое будет бороться за внедрение реформ". На этом пути, однако, есть большой соблазн (и такая точка зрения неоднократно высказывалась ответственными государственными лицами) — просто увеличить долю конкурсного финансирования, не увеличивая общей суммы средств, выделяемых на научные исследования. В текущей ситуации, когда многие академические учреждения работают в условиях неполной занятости, когда почти все научно-исследовательские части университетов работают исключительно за счет конкурсного финансирования, такой подход, вместо стимулирования новых прорывных исследований, будет стимулировать банальную борьбу за выживание; вместо того, чтобы мотивировать борьбой за новые возможности, будет демотивировать ученых перспективой отчаянной борьбы за сохранение нищенского статус-кво. Это была бы политическая дискредитация самой идеи Национального фонда исследований, который, на фоне уменьшения базового финансирования и увольнений, будет восприниматься научным сообществом не как "мощный кормчий изменений", а скорее как проявление межведомственной борьбы за перераспределение средств. 

Еще один болезненный вопрос — подбор кадров для дирекции (аппарата) Фонда и оплата их труда. Можно избрать "звездный" Научный совет Фонда, привлекать независимых международных экспертов для рецензирования проектов, но без профессионального аппарата Фонд "забуксует". НФИУ определен Законом как государственная бюджетная организация. Это значит, что без принятия соответствующих решений штатным работникам дирекции Фонда будут предложены оклады, которые являются неконкурентоспособными на рынке труда. Когда речь идет о работниках организации, которая будет распределять сотни миллионов гривен бюджетных средств, то такой подход просто будет провоцировать коррупцию. Аналогичные трудности возникают и в других министерствах и ведомствах, их часто решают путем "накручивания" разных надбавок, однако существуют и прецеденты более цивилизованного и прозрачного решения проблемы, когда порядок оплаты труда работников конкретного бюджетного учреждения определяется отдельным постановлением Кабинета министров. Наверное, именно этот путь был бы оптимальным для НФИУ.

Наконец, эффективная работа Национального фонда исследований невозможна "в вакууме", — она должна быть частью общегосударственной стратегии развития науки и технологий. Национальный совет по вопросам развития науки и технологий, по замыслу законодателя, как раз и должен стать той площадкой, на которой такая стратегия должна быть выработана в результате сотрудничества разных министерств и ведомств, с одной стороны, и представителей ученых — с другой. Но для того, чтобы этот замысел был реализован, нужны постоянные усилия всех, кто заинтересован в превращении науки в Украине с дотационной области на драйвер экономики. Если мы не хотим мириться с ролью сырьевого придатка, обслуживающего более успешных соседей, то должны осознать, что другого пути, кроме ставки на науку, у нас просто нет.

https://zn.ua/SCIENCE/nacionalnyy-fond-issledovaniy-riski-i-vozmozhnosti-291990_.html

Запрошуємо на навчання

Шановні Абітурієнти, запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями 144 "Теплоенергетика" та 142 "Енергетичне машинобудування" (Холодильні техніка та технології)!

             Спеціальність 144 "Теплоенергетика"

Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання та компетенції для розробки концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних задач.

В результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх енергії, знань та прагнень!

 

Спеціальність142 "Енергетичне машинобудування" (Холодильні техніка та технології)

              Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні універсальні знання та компетенції для розробки загальних екологічно-дружніх концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях. При цьому наші фахівці завдяки універсальності набутих знань мають змогу однаково кваліфіковано аналізувати як високотемпературну, так і низькотемпературну складові сучасного енергокомплексу.

Ми не лише передаємо базові та новітні знання і ідеї з «Холодильних техніки та технологій», але й готуємо фахівців до провідних ролей у формуванні та керівництві галуззю і суспільством!

            Як кафедра прикладних наук ми тісно співпрацюємо з вітчизняними та міжнародними спеціалізованими компаніями. Вже на старших курсах студенти починають співпрацювати з цими компаніями, набуваючи практичний досвід, що дозволяє передавати майбутнім фахівцям найсучасніші знання та компетенції. Після проходження практики кращі студенти мають можливість влаштовувтись на високооплачувану роботу по спеціальності та паралельно продовжувати навчання в магістратурі.

 

 

Сделано в ECHO