Історія

Витоки кафедри

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій веде свій родовід від кафедри теплотехніки Київського технологічного інституту харчової промисловості, створеної у 1931.

Першим завідувачем кафедри теплотехніки був д.т.н., професор М.А. Кондак. На цій посаді він працював з 1931 до 1937 року та з 1944 до 1947 року.

У 193-1941роках кафедру очолював д.т.н., професор Й.І. Чорнобильський.

У період 193-1941рр. на кафедрі працювали:

 • д.т.н., професор І.Т.Швець, викладав дисципліну "Парові турбіни", вів дипломне проектування (пізніше – академік АН УРСР, академік-секретар відділу фізичних основ енергетики);
 • к.т.н, доцент М.О.Кичигін, він вперше розробив програму, написав посібник і викладав дисципліну "Теплове господарство цукрових заводів"(пізніше М.О.Кичигін – д.т.н., професор, заслужений діяч науки УРСР, завідував кафедрою в КПІ);
 • к.т.н. доцент Д.С.Шевцов, викладав дисципліну "Парогенератори" та "Теплові вимірювальні прилади";
 • к.т.н. П.Д. Федоров, керував виконанням лабораторних робіт з дисципліни "Теплові двигуни" (пізніше П.Д.Федоров був деканом механічного факультету і ректором КТІХП);
 • Г.М. Костенко, проводив практичні заняття з дисципліни "Термодинаміка" (пізніше канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ теплотехніки Одеського технологічного інституту харчової промисловості);
 • к.т.н, доцент Д.І. Скобло, викладав дисципліни "Теплові вимірювальні прилади" та "Двигуни внутрішнього згорання" (пізніше професор, зав.кафедри автоматизації виробничих процесів харчових виробництв).

В 1933 році за ініціативою проф. М.А.Кондака була організована підготовка інженерів-механіків за спеціалізацією "Теплосилові установки цукрової промисловості". Це було обумовлено потребою перебудови енергетичної бази цукрових заводів з метою використання несортових енергетичних палив (штибів, бурого вугілля, торфу).

Перший випуск таких фахівців відбувся у 1935р. Серед них: Д.К.Широкий, пізніше – доцент КПІ; І.Л.Шарф, колишній головний енергетик Укрголовцукру; Л.М.Розум, к.т.н., загинув у роки Великої Вітчизняної війни; Б.А.Єременко, к.т.н., пізніше – зав. лабораторії ВНДІЦП; А.І.Дохленко, пізніше – директор Діпрохарчопрому; А.І.Прилуцький, пізніше – начальник проектного відділу цукроенергоналадки; П.К.Лукашенко, пізніше – полковник, колишній начальник 45-го заводу; Е.А.Чумаченко, пізніше – директор технікуму, декан заочного факультету

До 1939р. було підготовлено близько 50 фахівців теплоенергетичного профілю.

У 1939р. при кафедрі теплотехніки була відкрита аспірантура. Першими аспірантами були І. П. Глибін та Н. Ю.Тобілевич. Під керівництвом проф. М.А.Кондака у співдружності з Київським філіалом ВНДІ цукрової промисловості розроблені способи модернізації парових котлів з метою підвищення їх продуктивності, параметрів пари та теплової економічності. Ці заходи дали можливість підвищити у 2,5 рази паровидатність котлів, що дозволяло забезпечити збільшення продуктивності заводів з переробки цукрових буряків.

Під керівництвом проф. М.О.Кичигіна були розпочаті дослідження теплообміну при кипінні цукрових розчинів і накипоутворення в процесі їх концентрування, а також роботи з обгрунтування методики розрахунків теплообмінної апаратури та раціоналізації тепловикористання на цукрових і спиртових заводах.

Після звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників кафедра теплотехніки розпочала роботу у 1944р. На кафедрі працювали: проф. І.Т.Швець (1944-1947р.); проф. М.А.Кичигін (1944-1948р.); доц. Д.С.Шевцов (за сумісництвом); асистент В.У.Зімовець (Кокарєва) (1944-1948р.); асистент А.Я.Дем'яненко (Коваленко) (1944-1948р.). Очолював кафедру проф. М.А. Кондак.

З 1946 року кафедру теплотехніки очолив проф. П.Д.Швецов, видатний спеціаліст-енергетик в галузі парових турбін і електростанцій. Протягом 1947-1957 років на кафедрі працювали:

 • к.т.н., доцент М.С.Гуревич, викладав курси "Термодинаміка" та "Парові котли" (з 1947р.);
 • к.т.н., доцент І.П.Глибін, викладав курс "Теплотехнічні вимірювання" (1947-1955р.), з 1955 р. – проректор КТІХП;
 • к.т.н., доцент Г.М.Щоголєв, викладав курс "Термодинаміка" (1948-1954р.), з 1954р. – директор Інституту теплоенергетики АН УРСР, зав.відділом Інституту технічної теплофізики АН УРСР;
 • ст.викладач Є.Л.Зарічанський, викладав курс "Загальна теплотехніка" (з1953р.);
 • асистент С.М.Константінов, викладав курс "Загальна теплотехніка" (з 1954р.);
 • к.т.н., доцент О.О. Лабутін, викладав курси "Загальна теплотехніка" та "Теплові електростанції" (з 1955р.).
Сделано в ECHO