Історія

Розвиток кафедри промислової теплоенергетики

В 1965 році на базі викладацького складу кафедри теплоенергетики було створено дві кафедри: випускову кафедру промислової теплоенергетики та загальноінженерну кафедру теоретичної та загальної теплотехніки.

Кафедра промислової теплоенергетики відповідала за підготовку інженерів-промтеплоенергетиків.

Доц. Н.Ю.Тобілевич (з 1972 року –професор після захисту в 1969 році докторської дисертації) продовжував очолювати кафедру промислової теплоенергетики до 1986 року.

У 1974 р. після реформування кафедри спецобладнання харчових виробництв на кафедру промислової теплоенергетики передані лабораторія холодильної техніки, всі дисципліни цього профілю та викладачі.

Протягом 1965-1986р. на кафедрі працювали:

 • д.т.н., проф.І.І.Сагань, викладав дисципліну "Тепловикористовуючі установки";
 • к.т.н., доц. В.Т.Гаряжа, викладав дисципліну "Теплосилове господарство цукрових заводів";
 • к.т.н., доц. В.І.Частухін, викладав дисципліну "Парогенератори";
 • к.т.н., доц. Б.А.Матвієнко, викладав дисципліни "Промислові печі", "Теплосилове господарство цукрових заводів", "Тепловикористовуючі установки";
 • к.т.н., доц. М.О.Прядко, викладав дисципліни "Теплопостачання", "Проектування і експлуатація теплоенергетичнихустановок","Теплосилове господарство цукрових заводів";
 • к.т.н., доц. Ю.Г.Поржезінський, викладав дисципліни "Хімічні та термічні методи очищення води", "Котельні установки", "Паливо і теорія горіння";
 • к.т.н., доц. О.О.Ткаченко, викладав дисципліни "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок", "Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки";
 • ст. викл. М.М.Зуб, викладав дисципліну "Парові турбіни";
 • к.т.н., доц. М.Ф.Поляков, викладав дисципліну "Холодильна техніка";
 • к.т.н., доц. В.І.Гоштовт, викладав дисципліни "Холодильні машини та установки", "Системи виробництва та розподілуенергоносіїв", "Установки трансформації теплоти та процеси охолодження";
 • к.т.н., доц. Д.О.Столяр, викладав дисципліни "Водопостачання та очищення промислових стоків", "Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів ТЕС";
 • к.т.н., доц. В.І.Павелко, викладав дисципліни "Холодильна техніка", "Теплопостачання";
 • к.т.н., ст. викл. М.О.Масліков, викладав дисципліни "Вступ до фаху", "Основи наукової творчості", "Котельні установки";
 • к.т.н., асист. В.М.Філоненко, викладав дисципліну "Теплові електростанції";
 • асист. Є.С.Сапов, викладав дисципліну "Холодильна техніка".

В цей період була проведена реконструкція кафедри, відремонтовані та оновлені лабораторії, оснащені сучасними вимірювальними приладами. Кафедра отримала звання "Зразкова" за досягнуті успіхи у соціалістичному змаганні кафедр КТІХП.

З 1965 року розпочата підготовка інженерів-промтеплоенергетиків за заочною формою навчання, перший випуск яких у кількості 11 чоловік відбувся в 1971 році. Це вимагало від колективу кафедри значних зусиль для методичного забезпечення навчального процесу для студентів-заочників з усіх профілюючих дисциплін кафедри. Ця робота постійно виконується з урахуванням змін навчальних планів та обумовлених ними змін переліку дисциплін кафедри та обсягу часу для їх вивчення.

Кафедра щорічно приймала 2 групи на денне і 1 групу на заочне навчання. Традиційним стало щорічне занесення прізвищ всіх випускників на кафедральний стенд.

З часу утворення кафедри промислової теплоенергетики як випускової об’єктивно визначились такі основні напрямки науково-дослідної роботи, якими започатковано і розвинуто наукову школу кафедри, а саме:

 1. Дослідження робочих процесів при випаровуванні та нагріванні робочих середовищ харчових технологій з метою розробки високоефективних випарних та теплообмінних апаратів і удосконалення на їх основі систем теплоенерговикористання в харчовій промисловості.
 2. Удосконалення обладнання і систем з виробництва і використання теплової енергії на підприємствах харчової промисловості.

Фундатор наукової школи кафедри – доктор технічних наук, професор Н. Ю. Тобілевич.

Керівниками і виконавцями наукових досліджень являлись викладачі, аспіранти, студенти, а також науково-технічні працівники – штатні співробітники, виконавці госпдоговірної тематики кафедри та науковці, прикріплені до кафедри для виконання дисертаційних робіт.

В 60-70-х роках минулого століття виконали і захистили кандидатські дисертації:

 • під науковим керівництвом проф. Н.Ю.Тобілевича – І.М. Федоткін (1961рік), В.Т.Грицак (1966 рік), Б.А.Матвієнко (1968 рік), М.О.Прядко (1968 рік), О.О.Ткаченко (1968 рік), О.П.Гордієнко (1968 рік), О.М.Сірий (1969 рік), В.В.Кулик (1972 рік), Д.О.Столяр (1975 рік);
 • під науковим керівництвом проф. І.І.Саганя – С.Й.Ткаченко (1966 рік), Ю.Г.Поржезінський (1968 рік), Ю.Д.Петренко (1970 рік), В.О.Карась (1971 рік), Ю.К.Пінчук (1972 рік), Ю.С.Разладін (1973 рік), О.А.Дуднік (1977 рік);
 • під науковим керівництвом доц. В.Т.Гаряжі – Ю.Г.Артюхов (1972 рік), В.І.Павелко (1973 рік), В.Р.Кулінченко (1974 рік), Б.Г.Дідушко (1981рік).

В цей же період часу захистили докторські дисертації:

 • Н.Ю.Тобілевич на тему "Дослідження робочих процесів при випаровуванні цукрових розчинів"( 1969 рік);
 • І.І. Сагань на тему "Інтенсифікація і оптимізація роботи теплообмінних пристроїв харчової промисловості"(1971 рік).

В 1986 році кафедру очолив доц. М.О.Прядко (з 1988 року – професор).

З 1986 року по данний час на кафедрі працювали і працюють штатні викладачі:

 1. проф. Н.Ю.Тобілевич, викладав курси "Теплові електричні станції" керував дипломним проектуванням, працював до 1999 року;
 2. проф. М.О.Прядко, викладає курси "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок","Теплофікація і теплові мережі", "Тепло технологія харчових виробництв", "Джерела і системи теплопостачання" ;
 3. доц. В.Т.Гаряжа, викладав курс "Теплосилове господарство цукрових заводів", працював до 2001 року;
 4. доц. Б.А.Матвієнко, викладав курси "Промислові печі", "Теплосилове господарство цукрових заводів", працював до переходу в 1987 році на роботу директором інституту підвищення кваліфікації керівних інженерно-технічних працівників Держхарчопрому УРСР;
 5. доц. Ю.Г.Поржезінський, викладає курси "Хімічні та термічні методи очищення води", "Котельні установки","Основи хімії палива і води","Кондиціювання повітря";
 6. доц. О.О.Ткаченко, викладав курси "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок", "Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки";
 7. доц. В.І.Гоштовт, викладав курси "Холодильні машини та установки", "Проектування холодильних установок", "Ремонт, монтаж холодильних машин та установок", "Холодильне обладнання галузей АПК";
 8. доц. М.О.Масліков, викладає курси "Котельні установки", "Експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання", "Промислові випробовування теплоенергетичного обладнання", "Теплосилове господарство цукрових заводів", "Теплотехнічний експеримент";
 9. доц. В.І.Павелко, викладає курси "Теплофікація і теплові мережі", "Теплотехнологія харчових виробництв", "Теплосилове господарство цукрових заводів";
 10. доц. Д.О.Столяр, викладав курси "Водопостачання та очищення промислових стоків", "Захист навколишнього середовища", працював по 2003 рік до виходу на пенсію;
 11. доц. В.М.Філоненко, викладає курси "Нагнітачі та теплові двигуни", "Джерела енергопостачання промислових підприємств", "Енергетичний аудит промислового підприємства";
 12. доц. В.П.Петренко, викладає курси "Теплотехнологічні процеси та установки", "Інтенсифікація тепломасообміну в апаратах харчової промисловості і в холодильних машинах";
 13. доц. С.М.Василенко, викладав курси "Гідрогазодинаміка", "Теплофікація і теплові мережі", "Теплохолодопостачання", працював на кафедрі до 1999 року, до переходу на посаду завідувача кафедри теплотехніки;
 14. доц. Я.І.Засядько, викладає курси "Холодильні установки", "Теорія перенесення імпульсу, енергії, маси", Холодильне обладнання переробних галузей АПК", "Нетрадиційні методи отримання енергії";
 15. доц. А.В.Форсюк, викладає курси "Теоретичні основи холодильної техніки", "Холодильні машини";
 16. доц. М.М.Масліков, викладає курси "Кріогенна техніка і технології", "Основи холодильних технологій";
 17. доц. В.Ф.Мокляк, викладае курси "Проектування і експлуатація теплоенергетичних установок", "Захист навколишнього середовища", "Термотрансформатори"
 18. ст. викл. В.І.Бурлака, викладав курси "Кондиціювання повітря", "Кондиціювання повітря та вентиляція", веде практичні та лабораторні заняття з курсу "Теплотехнологічні процеси та установки" та виконує інші види навчальної роботи;
 19. доц. В.О.Бойко, викладає курс "Високотемпературні процеси та установки"та виконує інші види навчальної роботи;
 20. доц. О.Ю. Пилипенко викладає курси "Проектування холодильних установок", "Ремонт, монтаж холодильних машин та установок";
 21. асист. А.П. Францішко веде практичні та лабораторні заняття з курсів "Теплотехнологічні процеси та установки" "Котельні установки"; "Нагнітачі та теплові двигуни"
 22. доц. М.М. Мирошник веде практичні та лабораторні заняття з курсів "Теплотехнологічні процеси та установки" "Котельні установки";
 23. доц. О.М. Рябчук викладає курс "Кондиціювання повітря", веде практичні та лабораторні заняття з курсів "Теплотехнологічні процеси та установки", "Котельні установки"; "Нагнітачі та теплові двигуни"; "Джерела енергопостачання промислових підприємств", "Енергозбереження в теплотехнологічних процесах"

Крім того, на умовах позаштатного сумісництва до викладацької роботи на кафедрі залучені доц. С.В.Барановська, інженери А.І.Заславський, С.Г.Потапов, аспірант І.С. Ковтун.

В різний час очолювали Державну екзаменаційну комісію з атестації інженерів-промтеплоенергетиків випускники кафедри, інженери – промтеплоенергетики В.П. Щуцький, В.І. Христенко, М.Н. Дзюбенко, І.Я., Сірик, А.В. Закревський, кандидат технічних наук В.П. Марценко.

Починаючи з 80-тих років на кафедрі захищені кандидатські дисертації, виконані під науковим керівництвом:

 • проф. Н.Ю.Тобілевича – М.О.Масліков (1980 рік), В.М.Філоненко (1982 рік), В.О.Ардашев (1983 рік), Я.І.Засядько (1984 рік);
 • проф. І.І.Саганя – І.С.Черкунов;
 • проф. М.О.Прядка – В.П.Петренко (1986 рік), С.М.Василенко (1986 рік), В.І.Баранов (1986 рік), А.В.Форсюк (1996 рік), М.М.Масліков (1999 рік);
 • доц.В.Т.Гаряжі – Ю.М.Журбицький (1986 рік);
 • доц.С.М.Василенко – О.Б.Рогоза (1999 рік).

В 1986 році М.О.Прядком захищена докторська дисертація на тему "Удосконалення теплообмінних апаратів і установок харчових виробництв".

В основі підбору науково-викладацьких кадрів кафедри завжди були їх високий професіоналізм, порядність, патріотизм, глибока повага до студентів.

Так, аспірантами, а потім і викладачами кафедри, стали Ленінські стипендіати М.О.Прядко, М.О.Масліков, С.М.Василенко, А.В.Форсюк, відмінники навчання Ю.Г.Поржезінський, В.І.Павелко, В.М.Філоненко, В.П.Петренко, М.М.Масліков, В.О.Бойко. Відмінники навчання О.Б.Рогоза та І.Г.Бірюков одержували стипендію ім. В.Д.Попова. Всі вони почали займатися науковою роботою у студентські роки, виступали з доповідями на наукових конференціях, їх доповіді відзначалися дипломами та преміями. Рішенням Державної екзаменаційної комісії їх було рекомендовано до вступу в аспірантуру.

З 1993 року при кафедрі функціонує науково-виробниче підприємство "Енерготехнологія", в якому науково-технічний потенціал членів кафедри реалізується для розв'язання теплоенергетичних проблем промислових підприємств.

В 1998 році на базі кафедри промислової теплоенергетики створено "Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості"–перший спеціалізований науково-інженерний підрозділ нашого університету.

На базі наукового потенціалу кафедри в 1976 році створено спеціалізовану вчену раду під головуванням проф. Н.Ю.Тобілевича для проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.14.04 – "Промислова теплоенергетика" та 05.18.12 "Процеси та апарати харчових виробництв".

В 1994 році ВАКом України затверджена спеціалізована вчена рада, що одержала право здійснювати державну атестацію кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.14.04 "Промислова теплоенергетика" та 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" під головуванням проф. М.О.Прядка, яка після перезатвердження в 2005 році продовжує свою роботу.

З 13 членів спеціалізованої вченої ради –6 вихованців кафедри.

Кафедра продовжує роботу з оновлення лабораторної бази: реконструйована лабораторія тепломасообмінних процесів і установок; реконструюється лабораторія холодильної техніки; розробляється проект будівництва лабораторного корпусу кафедри; створюється клас обчислювальної техніки, де буде розміщено16 об'єднаних у локальну мережу сучасних персональних комп'ютерів.

З перехом на ступеневу підготовку фахівців викладачами кафедри виконана велика робота з перегляду існуючих і створенню нових робочих програм дисциплін та навчальних планів підготовки бакалаврів,спеціалістів і магістрів.

У 1993р. кафедра разом з університетом пройшла акредитацію за 4 рівнем і отримала ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Промислова теплоенергетика та енергозбереження" у кількості 75 чол. на рік.

В 1997 році на кафедрі розпочата підготовка фахівців зі спеціальності "Холодильні машини і установки" як за стаціонарною, так і за заочною формою навчання.

Це стало новим, важливим етапом подальшого розвитку кафедри і вимагало великих зусиль колективу кафедри щодо навчально_методичного та матеріальнотехнічного забезпечення підготовки фахівців з нової спеціальності, розвитку наукової тематики.

Викладацький склад, що забезпечує на належному рівні всі складові навчального процесу з дисциплін теоретичного та професійного спрямування, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з холодильних машин та установок, кафедра мала в особі висококваліфікованого фахівця з холодильної техніки доц. В.І.Гоштовта та молодих доцентів А.В.Форсюка і М.М.Маслікова, заздалегідь зорієнтованих на викладання курсів холодильного спрямування. Пізніше до них приєднався доц. Я.І.Засядько, що пройшов солідну школу експлуатації новітніх систем виробництва і споживання холоду.

Крім зазначених викладачів до навчального процесу залучається інженер А.І. Заславський, асистент, О.Ю. Пилипенко, аспірант І.С. Ковтун.

Зусиллями співробітників кафедри, і,перш за все, доц. В.І.Гоштовта, була створена лабораторна база з основних, передбачених навчальним планом, дисциплін у виділеному ректоратом приміщенні А-122, яка постійно розширюється і удосконалюється.

У 2002 році відбувся перший випуск спеціалістів з холодильних машин та установок. Одержали дипломи 23 фахівці стаціонарної форми навчання та 11 фахівців заочної форми навчання.

У 1998 році кафедра разом з університетом успішно пройшла державну атестацію і отримала ліцензію на підготовку фахівців у зазначеному обсязі на наступні 5 років.

У 2001 році вчена рада університету, в звязку з завершенням підготовки до першого випуску спеціалістів з холодильних машин та установок, прийняла рішення про перейменування кафедри "Промислової теплоенергетики" на кафедру "Теплоенергетики та холодильної техніки".

У 2003 році кафедра повторно акредитована на право підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей "Теплоенергетика" та "Холодильні машини та установки" до 2013 року.

За час існування кафедри теплоенергетики та холодильної техніки як випускової підготовлено більше 2500 інженерів теплоенергетиків та більше 400 інженерів з холодильних машин та установок.

За час існування кафедри як випускової її колектив відчував постійну увагу і допомогу з боку ректорату.

Як уже зазначалося, підготовка інженерів-промтеплоенергетиків була розпочата за ініціативи директора інституту в 1947-1962 роках доц. П.Д.Федорова, який в 1960 році провів персональний розподіл на роботу інженерів – промтеплоенергетиків першого випуску.

В 1963-1970 роках ректором інституту працював доц. І. Г.Грицюк.

В 1970-1973 роках ректором КТІХП був проф. І. М.Федоткін.

В 1974 році ректором інституту став професор, академік Української академії аграрних наук І.С.Гулий, який пропрацював на цій посаді до 2003 року. Ректор І.С.Гулий підтримав ініціативу кафедри щодо підготовки в університеті фахівців з холодильних машин та установок, яка була розпочата в 1997 році. І.С.Гулий, в межах існуючих в університеті можливостей, всіляко сприяв матеріально-технічному забезпеченню підготовки фахівців з нової спеціальності, зокрема, виділив приміщення для створення нової лабораторної бази та кошти на її оснащення.

Колектив кафедри постійно відчуває увагу ректора Національного університету харчових технологій проф. А.І.Українця до кафедральних проблем та допомогу у їх розвязанні.

В 2011 році ректором університету став професор С.В. Іванов. Завдяки його сприянню виконано капітальний ремонт додаткових приміщень, в одному планується комп’ютерний клас, в інше перенесена лабораторія хімічної обробки води.

За часів директорства доц. П. Д. Федорова підготовка інженерів-промтеплоенергетиків проводилась на механічному факультеті. Їх першим деканом був доц. М.О. Бузикін, а заступником декана – старший викладач І.М.Ніколайчук.

Доц. М.О.Бузикін, як декан, випустив перших інженерів-промтеплоенергетиків в складі механічного факультету.

Підготовка інженерів-промтеплоенергети ків в складі механічного факультету продовжувалась до 1963 року. Його деканом з 1960 року став доц. Г.С.Демчук.

В лоні механічного факультету зі студентів-механіків 1958 року набору в 1960 році розпочато підготовку інженерів з автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів, перший випуск яких відбувся в 1963 році.

Тоді ж, в 1963 році, було створено факультет теплоенергетики та автоматизації (ТЕА), який об єднав підготовку інженерів з промислової теплоенергетики та автоматизації.

Першим деканом факультеут ТЕА став доц. П.А.Куліш, який очолював деканат до 1966року,а заступником декана був доц. В.П. Тройно.

З 1966 по 1971 рік деканом факультету ТЕА був доцент кафедри автоматизації А.М.Чорний, а заступником декана – доцент кафедри промислової теплоенергетики Б.А.Матвієнко.

З 1971 по 1973 рік деканом факультету ТЕА працював доцент кафедри автоматизаціїС.І.Сіренко, а заступниками декана – доцент кафедри теплотехніки О.Ф.Буляндра, після нього – доцент кафедри автоматизації А.П. Ладанюк.

В 1974 році факультет ТЕА було розформовано і підготовка інженерів-промтеплоенергетиків здійснювалась в новоутвореному факультеті "Машини і апарати харчових виробництв"(МАХВ).

Деканом факультету МАХВ було обрано доцента кафедри деталей машин Й.І.Сторіжка, а заступником декана, відповідальним за роботу зі студентами-промтеплоенергетиками, доцента кафедри промислової теплоенергетики М.О.Прядка. З 1976 по 1978 рік – заступником декана працював старший викладач кафедри промислової теплоенергетики М.М.Зуб.

В 1978 році було створено енергетичний факультет, в якому готувались інженери-промтеплоенергетики, інженери з автоматизації та інженери-електрики.

Першим деканом енергетичного факультету було обрано доцента кафедри промислової теплоенергетики М.О.Прядка, заступником декана призначено асистента кафедри автоматизації О.І. Левченка.

У 1982 році енергетичний факультет очолив доцент кафедри автоматизації О.І.Левченко.

У 1985-1988 роках деканом факультету працював доцент кафедри промислової теплоенергетики М.О.Масліков.

З 1988 по 2003 рік деканом енергетичного факультету працював доцент кафедри промислової теплоенергетики Д.О.Столяр.

З 2003 року по даний час деканом енергетичного факультету працює доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки М.О.Масліков, заступником декана працює доцент кафедри електротехніки В.П. Шуліка.

З 1981 по 2001 рік заступником декана енергетичного факультету працював доцент кафедри теплотехніки В.О.Карась.

З часу створення енергетичного факультету незмінним секретарем деканату енергетичного факультету працює З.В. Ярмакова.

Великий особистий внесок у виховання студентів-теплоенергетиків багатолітнього заступника декана енергетичного факультету з виховної роботи доцента кафедри теплотехніки Е.Є. Шумської, яка і як викладач тривалий час працювала зі студентами-теплоенергетиками.

Старший викладач кафедри електротехніки Є.С.Шпичечко доклала багато зусиль до розвитку художньої самодіяльності енергетичного факультету, активними учасниками якої завжди були студенти-теплоенергетики.

Керівниками і організаторами громадської роботи зі студентами енергетичного факультету, в тому числі і зі студентами-теплоенергетиками, впродовж багатьох років були доцент кафедри автоматизації І.В.Ельперін та старший викладач кафедри електротехніки Е.С.Григор’єв.

Слід відзначити, що колектив кафедри зробив вагомий внесок в розвиток нашого вищого навчального закладу, в авторитеті і сьогоднішньому статусі якого відчутна доля зусиль співробітників кафедри. Про це яскраво свідчить і той факт, що співробітники кафедри працювали на відповідальних університетських посадах, а саме:

 • доц. О.О.Ткаченко протягом 5 років працював проректором з вечірнього та заочного навчання;
 • доц. В.Т.Гаряжа протягом 10 років працював проректором з наукової роботи;
 • проф. М.О.Прядко протягом 14 років працював проректором з наукової, навчально_виховної роботи;
 • доц. Я.І.Засядько працював проректором з міжнародної науково-педагогічної роботи;
 • доценти М.О.Прядко, М.О.Масліков, Д.О.Столяр працювали деканами енергетичного факультету, а М.О.Масліков і сьогодні працює на цій посаді.

Заступниками деканів факультетів працювали доценти Б.А.Матвієнко, М.О. Прядко, ст.викл. М.М.Зуб. Сьогодні заступником декана енергетичного факультету працює доц. А.В. Форсюк.

Доц. М.М.Масліков працює начальником навчально-організаційного відділу навчально-методичного управління НУХТ.

Доценти кафедри Д.О.Столяр. М.М. Масліков, Я.І. Засядько виконували обов’язки відповідальних секретарів приймальної комісії, а доц. В.І.Павелко – заступника секретаря приймальної комісії.

Сделано в ECHO