Наукова робота

На кафедрі ведеться активна наукова робота. Нині її основні напрями:

  • дослідження, математичне моделювання та оптимізація теплотехнологічних комплексів харчових виробництв із метою покращення теплотехнологічних режимів і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • аналітичне та експериментальне дослідження гідродинамічних, тепло- та масообмінних процесів у робочих елементах тепломасообмінного обладнання з метою розроблення нових конструкцій тепломасообмінних апаратів;
  • дослідження спалювання біомаси спільно з вугіллям (спільно з Інститутом вугільних енерготехнологій Національної академії наук України);
  • дослідження роботи холодильних установок харчових підприємств із метою зменшення енергозатрат і підвищення якості продукції;
  • розроблення методів розрахунку та проектування панельних льодогенераторів, акумуляторів холоду.

Колектив кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, а також студентська спільнота, яка здобуває знання, компетенції та практичні навички спільно та під керівництвом співробітників кафедри, вже понад 50 років в сучасному розвиненому вітчизняному та світовому співтоваристві готують професіоналів вищої кваліфікації  з енергетичного інжинірингу (EnergyEngineering) – галузі знань, техніки та сучасного підприємництва, яка займається організацією та управлінням високоефективними енергетичними системами та їх елементами, включаючи проектування та аналіз, щоб забезпечити максимально ефективне використання енергії з мінімальним впливом на довкілля.

Предметами вивчення та дослідження, в першу чергу, є:      

- високоефективні системи енергозабезпечення та енерговикористання в усіх галузях функціонування людини, в тому числі на базі відновлювальних та альтернативних джерел енергії,

- низькотемпературні техніки та технології, включаючи холодильні машини та установки, системи штучного клімату та клімат-контролю, установки кондиціонування повітря тощо.

Ми готуємо професіоналів, здатних ефективно працювати в сучасному вітчизняному та міжнародному висококонкурентному багатодисциплінарному середовищі.

Багатодисципланарна система підготовки включає теорію управління та організацію інформаційних технологій, управління проектами в області технологій та принципи макроекономіки.

Концепція навчання на кафедрі – повне використання людського потенціалу студентів, аспірантів та співробітників кафедри. Концепція базується на багаторічному досвіді та історії Кафедри теплоенергетики та холодильної техніки і є невід’ємною складовою нашої корпоративної культури.

Наша місія – забезпечити якісну освіту та професіональну підготовку студентів та слухачів, починаючи від студентів-вступників до дипломованих професіоналів, що отримують наскрізну підготовку в рамках системи long-lifelearning.

Сделано в ECHO