Навчальна база

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами:

-         теплоенергетика та енергоефективні технології

-         енергетичний менеджмент

-         відновлювальні та альтернативні джерела енергії

-          холодильні техніка та технології

-         системи штучного клімату та  кондиціонування повітря

по спеціальностях 144 «Теплоенергетика» та 142 «Енергетичне машинобудування», за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Крім цього викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців з інших спеціальностей — інженерів-технологів та інженерів-механіків.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

  • палива та високотемпературних установок;
  • тепломасообмінних установок та кондиціонування;
  • холодильних машин;
  • холодильних установок та холодильної технології;
  • ремонту та монтажу холодильних установок.

Крім того, працюють філії кафедри на базі підприємства «Київжитлотеплокомуненерго».

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить понад двадцять осіб, серед яких дев'ять професорів та дванадцять доцентів. До викладання за сумісництвом залучаються знані науковці та досвідчені фахівці-виробничники. Склад кафедри щороку поповнюють молоді викладачі-випускники кафедри.

Цікава історія кафедри. За роки її існування підготовлено понад 3000 фахівців. Серед них — академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників кафедри стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу. Фахівці з теплоенергетики та холодильних машин і установок успішно працюють на посадах інженерів з експлуатації, монтажу, проектування та налагодження систем тепло- та холодопостачання, начальників цехів, начальників ТЕЦ, головних інженерів та директорів підприємств. Багато хто з випускників працює у бізнес-структурах, зокрема у фірмах, що постачають на ринок теплоенергетичне та холодильне обладнання на посадах менеджерів та директорів. Ті, хто виявив схильність до наукової роботи, можуть працювати у академічних або галузевих науково-дослідних установах. Випускники шанують рідну кафедру, а кафедра не забуває про них. На кафедральному стенді наведено прізвища всіх випускників з часу її заснування.

При кафедрі працює аспірантура, а в університеті — спеціалізована вчена рада, до складу якої входять викладачі кафедри: професор М.О. Прядко, доценти В.М.Філоненко та М.О. Масліков. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Сделано в ECHO