Навчальна база

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами:

-         теплоенергетика та енергоефективні технології

-         енергетичний менеджмент

-          холодильні техніка та технології

по спеціальностях:

- 144 «Теплоенергетика» 

- 142 «Енергетичне машинобудування»,

за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- «бакалавр»

«магістр».

Крім цього викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців з інших спеціальностей — інженерів-технологів та інженерів-механіків.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

  • палива та високотемпературних установок;
  • тепломасообмінних установок та кондиціонування;
  • холодильних машин;
  • холодильних установок та холодильної технології;
  • ремонту та монтажу холодильних установок;
  • 3D моделювання теплогідродинамічних процесів

Для практичної підготовки фахівців працюють філії кафедри на базі підприємств «Київенерго»; під час навчання студенти проходять практику на цукрових заводах, котельнях, ТЕЦ, холодокомбінатах, гіпермаркетах, логістияних складах, проектних організаціях, науково-дослідних установах Національної академії наук України, та інших підприємствах харчової та промисловості.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить понад двадцять осіб, серед яких дев'ять професорів та дванадцять доцентів. До викладання за сумісництвом залучаються знані науковці та досвідчені фахівці-виробничники. Склад кафедри щороку поповнюють молоді викладачі-випускники кафедри.

Цікава історія кафедри. За роки її існування підготовлено понад 3000 фахівців. Серед них — академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників кафедри стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу. Фахівці з теплоенергетики та холодильних машин і установок успішно працюють на посадах інженерів з експлуатації, монтажу, проектування та налагодження систем тепло- та холодопостачання, начальників цехів, начальників ТЕЦ, головних інженерів та директорів підприємств. Багато хто з випускників працює у бізнес-структурах, зокрема у фірмах, що постачають на ринок теплоенергетичне та холодильне обладнання на посадах менеджерів та директорів. Ті, хто виявив схильність до наукової роботи, можуть працювати у академічних або галузевих науково-дослідних установах. Випускники шанують рідну кафедру, а кафедра не забуває про них. На кафедральному стенді наведено прізвища всіх випускників з часу її заснування.

При кафедрі працює аспірантура, а в університеті — спеціалізована вчена рада К 26.058.05, до складу якої входять викладачі кафедри: д.т.н., професор Прядко Микола Олексійович - заступник логови ради; д.т.н., професор Буляндра Олексій Федорович; д.т.н., професор Василенко Сергій Михайлович; к.т.н., доцент Петренко Валентин Петрович. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Сделано в ECHO