Системи штучного клімату та кондиціонування повітря

СИСТЕМИ ШТУЧНОГО КЛІМАТУ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

(спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»)

Мета освітньої програми- підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні універсальні знання та компетенції для розробки загальних екологічно-дружніх концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях із спеціальною увагою до забезпечення комфортних умов життєдіяльності людини. При цьому наші фахівці завдяки універсальності набутих знань мають змогу однаково кваліфіковано аналізувати як високотемпературну, так і низькотемпературну складові сучасного енергокомплексу.

Наші випускники за освітніми програмами «Системи штучного клімату та кондиціювання повітря»отримують унікальну спеціальність, що поєднує фундаментальну наукову складову, притаманну напрямкам «Теплоенергетика та енерготехнології» і «Холодильні техніка та технології». При цьому за будь-якого стану довкілля наші випускники мають забезпечити комфортні умови за найвищими стандартами.

Фахівці за освітньою програмою «Системи штучного клімату та кондиціювання повітря»володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

- знання методів оцінювання технічних технологічних економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів функціонування централізованих та індивідуальних систем опалення та кондиціювання повітря сучасних будов;

- розроблення від підготовки концепції до проектування, впровадження та експлуатацію сучасного високоефективних автономних та централізованих систем та установок забезпечення комфортної життєдіяльності, включаючи сучасні автономні дахові системи опалення та кондиціювання;

- глибоке розуміння сучасних технологій очищення, регенерації, зволоження, ультрафіолетового оброблення повітря у складі централізованих та індивідуальних систем забезпечення життєдіяльності, їх функціонування, а також їх розроблення та впровадження,

- розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичний аналіз перспективних енерго- та ресурсноефективних технологій оброблення повітря в системах штучного клімату та кондиціонування;

- ефективного застосовування набутих знань із безпечного застосування холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи відповідного обладнання;

- прийняття належних управлінських рішень в області застосування передових сучасних зразків техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства і транспортної інфраструктури з метою забезпечення стійкого функціонування систем безпеки та життєдіяльності;

- застосування інформаційних технологій для управління інтелектуальними холодильними комплексами та мережами.

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних задач.

Сделано в ECHO