Навчання

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Однією, можна сказати основною задачею цього періоду життя є отримання знаннь на лекцiях практичних та лабораторних заняттях. Ці знання, дають Вам можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками та iншими нагородами.

Окрім теоретичної складової навчального процесу (відвідування лекційних та практичних занять) у студентів є можливість на практиці побачити роботу діючого обладнання на різних підприємствах, під-час проходження практики та лабораторних робіт. Також при проходженні практики студенти мають можливість познайомитися з виконанням проектів в проектних організаціях та втіленям цих проектів у життя, при здійсненні монтажних робіт.

 Сукупність теоретичних, практиних навиків та вмінь, здобутих під-час навчання є неоціненним багажем знань, що допомагає майбутнім випускникам без особливих проблем знайти своє місце в житті - влаштуватися на роботу за спеціальністю, та отримувати достойну винагороду за свою працю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okko

Okko

Praktuka

Praktuka

Praktuka

Praktuka

navshannya

navshannya

vat-

vat-

vat-

vat-

Сделано в ECHO