28.10.2019

Захист дисертації Петренка Валентина Петровича

23 жовтня 2019 року відбувся захист дисертації доцента кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій МОН України Петренка Валентина Петровича на тему: «Теплогідродинамічні процеси в низхідних кільцевих паро-рідинних потоках розчинів з розвинутою хвильовою структурою під час пароутворення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика в Інституті технічної теплофізики […]