Теплоенергетика

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

(спеціальність 144 «Теплоенергетика»)

Мета освітньої програми– підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання та компетенції для розробки концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Внаслідок зростаючого дефіциту кадрів в енергетичному секторі, особливо при впровадженні новітніх енергетичних технологій, як глобальна, так і вітчизняна економіка потребують випускників-енергетиків з глибокими спеціальними знаннями та, одночасно, багатодисциплінарними здібностями.

 Відповідно, протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію та теплоту при одночасному забезпеченні розуміння широкого спектра енерготехнологій та засвоєнні більш практичних інженерних компетенцій. Студенти вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, в тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований з вивченням широкого спектру дисциплін, тому студенти отримують необхідні знання та досвід.

При закінченні навчання студенти володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

- знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики,

- розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного теплоенергетичного обладнання,

- глибокого розуміння сучасних енерготехнологій та їх функціонування, а також їх розроблення та впровадження,

- розробки концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій,

  - прийняття управлінських рішень в області застосування стійких енергетичних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

 Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних задач.

В результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх енергії, знань та прагнень

Сделано в ECHO