Відновлювальні та альтернативні джерела енергії

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

(спеціальність 144 «Теплоенергетика»)

Мета освітньої програми  – забезпечити сучасну освіту в області  традиційних, відновлювальних і альтернативних джерел енергії в сучасному глобалізованому світі. Вивчаються та аналізуються традиційна вуглецева теплоенергетика та біоенергетика, геотермальні системи, сонячна  та вітрова енергетика. Предметом аналізу також є енергетичні системи, що надають можливість їх інтеграції. 

Потреба в стійкому енергопостачанні набуває все більшого значення в зв’язку зі скороченням доступних безпечних ресурсів викопних джерел енергії, забрудненням довкілля, глобальною зміною клімату.

Пропонована освітня программа має на меті просування ідеології та сучасної практики відновлювальної та альтернативної енергетики на базі концепції управління інтегрованими енергетичними системами.

В процесі навчання студент, в тому числі, набуде компетенції, ЩО орієнтовані на лідерство:

- розуміння традиційних та інтегрованих відновлювальних систем енергопостачання та їх взаємозв’язок з екологічними проблемами,

- оцінювання потенціалу відновлювальних та альтернативних джерел енергії та аналіз сучасних технологій для їх використання,

- техніко-економічний аналіз інтегрованих енергетичних систем на мікро- та макроекономічному рівнях,

- планування та управління проектами з впровадження відновлювальних та альтернативних джерел енергії в інтегровані енергетичні системи.

Відновлювальні та альтернативних джерела енергії  та охорона довкілля – область зі значними можливостями кар’єрного зростання. Фахівці, які мають досвід та спеціальні знання в цій області, користуються великим попитом.

Випускники програми матимуть достатні компетенції та знання для роботи в компаніях та організаціях, що займаються плануванням, впровадженням та експлуатацією широкого спектра технологій, в тому числі орієнтованих на зменшення техногенної дії на довкілля.

До них відносяться енергетичні компанії, консалтингові та проектні організації, науково-дослідні установи, що займаються інтеграцією установок з переробки органічних відходів, біогазових установок, установок з виробництва біоетанолу, фотоелектричних перетворювачів та вітрових енергоустановок.

Вступивши до нас, Ви станете невід’ємною частинкою  сучасного міжнародного енергетичного та дійсно інтелектуального співтовариства, участь в якому допоможе Вам підготуватися до майбутньої кар’єри.

Ви здобудете сучасні знання та досвід в областях традиційних та відновлювальних і альтернативних джерел енергії, а також інтегрованих енергетичних систем

Сделано в ECHO