Наші спеціальності

Бакалавр

144 Теплоенергетика (теплоенергетика та енергоефективні технології)

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(спеціальність 144 «Теплоенергетика»)

Мета освітньої програми– підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання та компетенції для розробки концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Внаслідок зростаючого дефіциту кадрів в енергетичному секторі, особливо при впровадженні новітніх енергетичних технологій, як глобальна, так і вітчизняна економіка потребують випускників-енергетиків з глибокими спеціальними знаннями та, одночасно, багатодисциплінарними здібностями.

Відповідно, протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію та теплоту при одночасному забезпеченні розуміння широкого спектра енерготехнологій та засвоєнні більш практичних інженерних компетенцій. Студенти вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, в тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований з вивченням широкого спектру дисциплін, тому студенти отримують необхідні знання та досвід.

При закінченні навчання студенти володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

 • знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики,
 • розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного теплоенергетичного обладнання,
 • глибокого розуміння сучасних енерготехнологій та їх функціонування, а також їх розроблення та впровадження,
 • розробки концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій,
 • прийняття управлінських рішень в області застосування стійких енергетичних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних задач.

В результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх енергії, знань та прагнень

142 Енергетичне машинобудування (холодильні техніка та технології)

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ
(спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»)

Мета освітньої програми– підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні універсальні знання та компетенції для розробки загальних екологічно-дружніх концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях. При цьому наші фахівці завдяки універсальності набутих знань мають змогу однаково кваліфіковано аналізувати як високотемпературну, так і низькотемпературну складові сучасного енергокомплексу.

Робота в галузі «Холодильні техніка та технології» потребує глибокого розуміння технічних, економічних, юридичних та підприємницьких особливостей цього сектора економіки.

Кліматичні та економічні зміни, соціально-політичні протиріччя, технічний прогрес, регуляторні процеси в підприємницькій діяльності ставлять перед фахівцями галузі високі вимоги, але й, одночасно, відкривають широкі можливості для самореалізації, мотивуючи безперервну самоосвіту протягом усього життя (lifelonglearning).

Тому галузь потребує енергійних ширококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні задачі відповідально та компетентно.

По закінченні навчання випускники за освітньою програмою «Холодильна техніка і технології» володіють необхідними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

 • знання методів оцінювання техніко-технологічних, економічних, юридичних, соціальних та екологічних аспектів функціонування холодильних техніки та технологій як складової частини локальних та глобальних енергоефективних промислових систем та житлово-комунальних комплексів;
 • глибокого розуміння структури та принципів функціонування сучасних холодильних технологій;
 • розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу перспективних енерго- та ресурсоощадних низькотемпературних технологій;
 • розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного компрессорного, насосного та теплообмінного обладнання,
 • ефективного застосовування набутих знань відповідно до нормативної бази ЄС із безпечного застосування холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи холодильного обладнання, включаючи заміну, видалення та регенерацію холодильних агентів,
 • прийняття належних управлінських рішень в області застосування передових сучасних зразків холодильних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури з метою забезпечення їх стійкого функціонування.
 • застосування інформаційних технологій для управління інтелектуальними холодильними комплексами та мережами.

Як кафедра прикладних наук ми тісно співпрацюємо з вітчизняними та міжнародними спеціалізованими компаніями. Вже на старших курсах студенти починають співпрацювати з цими компаніями, набуваючи практичний досвід, що дозволяє передавати майбутнім фахівцям найсучасніші знання та компетенції.

Ми не лише передаємо базові та новітні знання і ідеї з «Холодильних техніки та технологій», але й готуємо фахівців до провідних ролей у формуванні та керівництві галуззю і суспільством!

Магістр

Теплоенергетика та енергоефективні технології (спеціальність 144 "Теплоенергетика")

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(спеціальність 144 «Теплоенергетика»)

Мета освітньої програми– підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання та компетенції для розробки концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Внаслідок зростаючого дефіциту кадрів в енергетичному секторі, особливо при впровадженні новітніх енергетичних технологій, як глобальна, так і вітчизняна економіка потребують випускників-енергетиків з глибокими спеціальними знаннями та, одночасно, багатодисциплінарними здібностями.

Відповідно, протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію та теплоту при одночасному забезпеченні розуміння широкого спектра енерготехнологій та засвоєнні більш практичних інженерних компетенцій. Студенти вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, в тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований з вивченням широкого спектру дисциплін, тому студенти отримують необхідні знання та досвід.

При закінченні навчання студенти володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:
 • знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики,
 • розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного теплоенергетичного обладнання,
 • глибокого розуміння сучасних енерготехнологій та їх функціонування, а також їх розроблення та впровадження,
 • розробки концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій,
 • прийняття управлінських рішень в області застосування стійких енергетичних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних задач.

В результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх енергії, знань та прагнень.

Холодильні техніка та технології (спеціальність 142 "Енергетичне машинобудування")

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ (спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»)

Мета освітньої програми– підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні універсальні знання та компетенції для розробки загальних екологічно-дружніх концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях. При цьому наші фахівці завдяки універсальності набутих знань мають змогу однаково кваліфіковано аналізувати як високотемпературну, так і низькотемпературну складові сучасного енергокомплексу.

Робота в галузі «Холодильні техніка і технології» потребує глибокого розуміння технічних, економічних, юридичних та підприємницьких особливостей цього сектора економіки.

Кліматичні та економічні зміни, соціально-політичні протиріччя, технічний прогрес, регуляторні процеси в підприємницькій діяльності ставлять перед фахівцями галузі високі вимоги, але й, одночасно, відкривають широкі можливості для самореалізації, мотивуючи безперервну самоосвіту протягом усього життя (lifelonglearning).

Тому галузь потребує енергійних ширококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні задачі відповідально та компетентно.

По закінченні навчання випускники за освітньою програмою «Холодильна техніка і технології» володіють необхідними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

 • знання методів оцінювання техніко-технологічних, економічних, юридичних, соціальних та екологічних аспектів функціонування холодильних техніки та технологій як складової частини локальних та глобальних енергоефективних промислових систем та житлово-комунальних комплексів;
 • глибокого розуміння структури та принципів функціонування сучасних холодильних технологій;
 • розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу перспективних енерго- та ресурсоощадних низькотемпературних технологій;
 • розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного компрессорного, насосного та теплообмінного обладнання,
 • ефективного застосовування набутих знань відповідно до нормативної бази ЄС із безпечного застосування холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи холодильного обладнання, включаючи заміну, видалення та регенерацію холодильних агентів,
 • прийняття належних управлінських рішень в області застосування передових сучасних зразків холодильних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури з метою забезпечення їх стійкого функціонування.
 • застосування інформаційних технологій для управління інтелектуальними холодильними комплексами та мережами.

Як кафедра прикладних наук ми тісно співпрацюємо з вітчизняними та міжнародними спеціалізованими компаніями. Вже на старших курсах студенти починають співпрацювати з цими компаніями, набуваючи практичний досвід, що дозволяє передавати майбутнім фахівцям найсучасніші знання та компетенції.

Ми не лише передаємо базові та новітні знання і ідеї з «Холодильних техніки та технологій», але й готуємо фахівців до провідних ролей у формуванні та керівництві галуззю і суспільством!